Välkommen till S*Zeldtrix

 

Ett litet katteri i hemmiljö med fokus på hälsa och temperament. Våra katter lever som familjemedlemmar. Alla våra katter scannas regelbundet för HCM (hypertrofisk kardiomyopati). Katter i avel testas även för FeLV och FIV (Feline Leukemia Virus, Feline Infectious Virus) samt blodgrupperas. Vi testar även för parasiterna tritrichomonas Foetus samt Giardia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Liselotte Johansson, S*Zeldtrix

Welcome to S*Zeldtrix

 

A small cattery focusing on health and temper. Our cats are a part of our family. All our cats are scanned for HCM regularly. We also test our cats for FeLV and FIV and determine their bloodgroup before breeding. We alsotest our cats for Tritrichomonas Foetus and Giardia.

 

 

 

Nyheter

2014-01-04 - nyfödda bebisar

2013-09-09 - Vi har kattungar :)

2013-08-25: Smurf (S*Zeldtrix

Spirited Away)

normalscannad för HCM snart

6 år gammal

S*Zeldtrix Peek a Boo samt

S*Jean Dark Phil Collins

normalscannade för HCM

2013-07-18.

 

 

 

 

 

 

News

2014-01-04 - we have babies!

2013-09-09: we have babies :)

2013-08-25 - S*Zeldrix Spirites

away scanned normal for HCM,

almost 6 years old.

2013-07-18 - S*Zeldtrix Peek a

Boo & S*Jean Dark Phil Coliins

both scanned normal for HCM.

 

 

Kontakt / Contact

Liselotte Johansson & Niklas Madsen

 

+46(0)730376725 (Liselotte)

Skicka sms så ringer jag upp då detta även är min arbetstelefon

 

+46(0)730276985 (Niklas)

 

cats@zeldtrix.com